Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BL Struktur AB

Utveckling som möter framtiden

Partner i Gaia Leadership

Aktuellt : Att prata är bästa vägen till lösning - ibland behöver vi öva

Vi använder allt mindre tid till att prata med varandra (bara några minuter per dag). Vart efter de sociala medierna och alla möjligheter med den nya tekniken slukar oss allt mer som bli antalet diskussioner som förs i hemmen och på arbetsplatserna färre. Både vuxna och ungdomar behöver känna sig betydelsefulla och sedda. Ju mindre vi pratar med varandra desto mindre sedda känner vi oss. Ofta är den bästa vägen att lösa en konflikt att prata med varandra. Många sega knutar på arbetsplatser beror ofta på att man missförstått eller misstolkat varandra.

I min verksamhet använder jag ett pedagogiskt kommunikationsspel som stöd för att få igång diskussionen i en ungdomsgrupp eller på en arbetsplats. Efter spelet brukar vi alla känna oss på gott humör och uppvärmda för att fortsätta diskussionerna om aktuella viktiga frågor för oss eller situationer eller ärenden som behöver diskuteras.

De flesta av oss lär oss mycket tidigt att prata och det kan upplevas vara så självklart och enkelt att kunna prata med varandra - men ibland behöver vi hjälp.

Vilket element eller vilken färg är du?

Eld, luft jord och vatten. Röd, gul, grön och blå.

Melankoliker, flegmatiker, koleriker och sangviniker.

Det har alltid funnits behov av och intresse för att

kategorisera människor. Den största nyttan har vi av de olika analyserna om vi använder kunskapen till att matcha perfekta team.

Den gröna (jord, flegmatikern) är viktig att ha på arbetsplatserna eftersom den arbetar naturligt bra tillsammans med alla, det är den bästa lyssnaren men var välförberedd om du ger en grön feedback för den minns länge vad du sagt. De gula (luft, sangvinikern) kommer lätt överens på det sociala planet, de njuter att stå i centrum och håller gärna tal. De gula är mycket villiga att prova på nya saker särskilt om de ser att det skulle underlätta för att få jobbet gjort och de pratar mycket och gärna. En röd (eld, kolerikern) vill gärna vara chef för ett projekt, får garanterat jobbet gjort och gillar nya utmaningar och tar gärna till sig nya idéer. Ibland kan de uppfattas som buffliga, men det är inte med avsikt utan en konsekvens av ivern att se till att jobbet blir gjort. Anställer du en blå (vatten, melankoriker) så har du en medarbetare som garanterat kommer i tid, har ordning på papper och katalogerna i datorn och som vinlägger sig om att det finns tillräckligt med underlag innan beslut fattas. Ibland kan det behövas en diskussion om hur mycket underlag som är rimligt.

Har du kompletterande styrkor i ditt team så stärker du företagets konkurrenskraft.

Det är viktigt när du ska bilda projektgrupper, team eller ledningsgrupper. driva förändringsarbete eller omorganisera. Kunskapen ger insikt om ditt eget och andras sätt att arbeta och styrkor och svagheter och förbättrar arbetsklimatet eftersom det skapar förståelse för varandra. Inte minst viktigt i förhållande till dina kunder.

En kunskap som ger bättre kommunikation. Värdefullt vid rekrytering. En viktig insikt att ha och ett bra diskussionsunderlag vid medarbetar- och utvecklingssamtal för personlig utveckling.

IPU profilanalys är en av de vanligaste och äldsta verktygen som används för personlig utveckling.

D (dominans)

I (inspiratoin)

S (stabilitet)

A (analytisk)

Lyssna på Sonderpodden - om agila Åland och om hur vi kunde förändra skolan

Lyssna på Sonder-podden. Jag är gäst och här pratar vi om Agile Islands – en satsning på att göra Åland till det ledande agila samhället i världen och om hur vi kunde förändra skolan, ta tillvara allas potential och få mera lugn och ro genom att arbeta agilt.

BL Struktur AB

BL står för Britt Lundberg.

Jag har en gedigen pedagogisk kompetens och erfarenhet från arbete i skola på alla stadier och med personalfrågor, kommunikation och utbildning inom offentlig sektor. Jag har också arbetat som utredare och bl a gjort en lärarhandledning i samhällskunskap och gjort en utredning om betygsättning på Åland.

Som politiker fd minister, talman, Nordiska rådets president EUs regionkommitté mm har jag en unik kunskap om arbetet både som tjänsteman och politiker och ett stort och användbart nätverk både på Åland och internationellt. Jag har också handledarutbildning och genomgår just nu en utbildning för certifiering son ICF coach.

Vi erbjuder föreläsningar, work shops, handledning och projektledning för att utveckla din organisation, skola eller förening. För mer resultat, trivsel, arbetsro, kvalitet och glädje.

Sedan 1.3 är BL Struktur AB partner i Gaia Leadership.

Ta kontakt så funderar vi tillsammans på ett upplägg som passar just er.