Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BL Struktur AB

Utveckling som möter framtiden

Partner i Gaia Leadership

BL Struktur AB

Utveckling som möter framtiden

BL Struktur AB är ett tillitsfullt företag för kunder som kräver lokal närvaro men ska även kunna arbeta i en global konkurrens. Vi har ett omfattande kontaktnät och erfarenheter av beslutsfattande på olika nivåer lokalt, nationellt och internationellt.

Vi hjälper gärna till att finna vägen framåt för ditt företag, din organisation, med ditt projekt eller med din skola.

BL Struktur AB erbjuder utredningsuppdrag och rådgivning inom organisationsutveckling, samhällskontakter, utbildning, rekrytering och personalfrågor.

Med bred erfarenhet och stort kontaktnät och hög kompetens samt viktiga samarbetspartners ökar vi kundernas konkurrenskraft och bidrar till ökad effektivitet och arbetsglädje genom att ständigt utveckla bättre lösningar.

Vi föreläser, arrangerar work shops, handledningar och erbjuder projektledning för att utveckla din organisation, skola eller förening.

För mer resultat, trivsel, arbetsro, kvalitet och glädje.

Ta kontakt så funderar vi tillsammans på ett upplägg som passar just er.

BL Struktur AB

BL står för Britt Lundberg.

Jag har en gedigen pedagogisk kompetens och erfarenhet från arbete i skola på alla stadier och med personalfrågor, kommunikation och utbildning inom offentlig sektor. Jag har också arbetat som utredare och bl a gjort en lärarhandledning i samhällskunskap och gjort en utredning om betygsättning på Åland. Jag är också utbildad vid Jönköpings universitet inom handledning och genomgår just nu en utbildning för certifiering som ICF coach.

Som politiker och fd minister, talman, Nordiska rådets president, EUs regionkommitté mm har jag en unik kunskap om arbetet både som tjänsteman och politiker och ett stort och användbart nätverk både på Åland och internationellt.

Sedan 1.3 är BL Struktur AB partner i Gaia Leadership.

Britt Lundbergs CV