Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

BL Struktur AB

Utveckling som möter framtiden

Partner i Gaia Leadership

BL Struktur Ab är sedan 1.3. 2019 partner i Gaia Leadership Besök också

www.gaialeadership.com. Business and Personal Growth at the same time. Everyone is a leader.

Bättre använd tid, högre kvalitet och mer arbetsglädje!

Vill du få mer gjort?

Vill du jobba i en gladare miljö?

Vill du få resultat med högre kvalitet?

Allt händer snabbt idag. Vi översköljs av information. För att vara intressanta som arbetsgivare, hålla hög kvalitet till kunderna och för att människor ska trivas och få använda sin hela potential så behövs nya sätt att jobba på. Det handlar inte om något hokus pokus. Det finns en del viktiga utgångspunkter resten utformar vi tillsammans - en unik modell för er.

Behöver du hjälp med att driva ett projekt? Vi har ett brett kontakt- och nätverk på Åland, i Norden och i Europa och vi hjälper gärna till!

BL Struktur AB erbjuder inom Gaia Leadership:

Utveckling av organisationer

Vi erbjuder utbildningar och work shops för företag, organisationer och föreningar som vill utveckla sin verksamhet, ta tillvara hela potentialen och samtidigt utvecka de interna och externa realtionerna.

Utredningar och projektledning

Vi deltar i projekt alternativt ger aktivt stöd för er att driva projekt . Vi genomför utredningsarbeten som underlag för era beslut. Vi har ett gediget kontaktnät och viktiga samarbetsparnters.

Agil förändringsledning

Omvärlden förändras. Det gör att vi behöver jobba på nya sätt för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, behålla personalen och få fram produkter som motsvarar kundernas önskemål.

Skolutveckling - tillsammans

Skolan möts ständigt av nya utmaningar.

Det går inte bara att lägga på nya uppgifter.

Vi har fokus på varje elevs potential, läraryrkets attraktivitet och föräldrarnas roll.

Föreläsningar och kontakter

Vi föreläser om olika områden inom ledarskap, samhällsrelationer, pedagogik och personalutvecking.

Med ett brett kontaktnät bistår vi företag och organisationer att nå sina uppsatta mål.

Texter, tal och uppdrag som moderator.

Vi står till förfogande för olika skrivuppdrag och erbjuder också tal för olika tillfällen, privat eller inför mer offentliga tillfällen.

Behöver ni en moderator för olika tillfällen så har ni kommit helt rätt.

Aktuellt: Att prata är bästa vägen till lösning - ibland behöver vi öva

Vi använder allt mindre tid till att prata med varandra (bara några minuter per dag). Vart efter de sociala medierna och alla möjligheter med den nya tekniken slukar oss allt mer som bli antalet diskussioner som förs i hemmen och på arbetsplatserna färre. Både vuxna och ungdomar behöver känna sig betydelsefulla och sedda. Ju mindre vi pratar med varandra desto mindre sedda känner vi oss. Ofta är den bästa vägen att lösa en konflikt att prata med varandra. Många sega knutar Läs vidare.

Tidigare publicerade: